Uitgebreid zoeken

Stappenplan

Uw wensen en het budget

Als aspirant-koper heeft u een budget voor de aankoop en u weet op welke manier u uw huis wilt financieren. Indien u een hypotheek nodig heeft is het verstandig om u eerst te laten informeren over de verschillen in hypotheekmogelijkheden in Nederland. Mochten er toch nog onduidelijkheden ontstaan over het financieren van een huis in Spanje, dan kan A.M.C.B. u op een verder traject begeleiden.

De voorselectie

Aan de hand van uw persoonlijke wensen zoals budget, locatie en type woning gaan wij opzoek naar de juiste objecten die hierbij aansluiten. Indien gewenst geven wij u extra informatie over de omgeving. Mochten hier nog vragen uit voorkomen dan zullen wij deze voor u gaan uitzoeken en beantwoorden en zo ontstaat een specifiek beeld van al uw wensen.

Door al deze gegevens samen te voegen maken wij een voorselectie die aan al uw wensen voldoet. Deze wordt per email naar u toegestuurd.

Het bezichtigen van de objecten en de omgeving

Nadat u onze voorselectie per email heeft ontvangen en akkoord bent gegaan met de geselecteerde objecten kunnen wij bezichtigingsafspraken inplannen. Dit houdt in dat wij van te voren de afspraken met diverse verkoopmakelaars maken, zodat er zo efficiënt mogelijk met uw tijd wordt omgegaan. Daarna bezoeken wij samen met u de door u geselecteerde objecten.

Reserveringsovereenkomst

Als u uw droomhuis heeft gevonden, begint er voor ons het onderhandelingsproces. Dat wil zeggen dat wij er alles aan doen om de juiste laagste prijs voor uw droomhuis te realiseren. Is er overeenstemming over de prijs dan volgt er een reserveringsovereenkomst. De kosten hiervoor zijn €3000 tot €6000 afhankelijk van het project en de aankoopprijs. Met een reserveringsovereenkomst wordt uw aankomende woning van de markt gehaald zodat u de gelegenheid krijgt een aantal zaken te laten onderzoeken door onze advocaat die gespecialiseerd is in onroerend goed zaken. Hieronder vallen bijvoorbeeld de legaliteit van de woning en de juiste registratie van uw woning in het kadaster.

Indien u besluit uiteindelijk de aankoop niet door te laten gaan bent u het reserveringsbedrag meestal kwijt, tenzij de advocaat onrechtmatigheden vindt die onoverkomelijk zijn. Mocht de verkoper besluiten de verkoop niet door te zetten is hij wettelijk verplicht u het reserveringsbedrag te betalen en krijgt u uw ingelegde geld terug.

Als alles is goedgekeurd door onze advocaat, wordt er een voorlopig koopcontract opgesteld. In dit contract wordt vastgelegd wanneer en hoe de oplevering zal plaats vinden.

Het koopcontract

In de regel wordt binnen een maand na het ondertekenen van het voorlopige koopcontract een definitief koopcontract opgesteld waarin álle verplichtingen van beide partijen gedetailleerd worden opgenomen. Hierbij wordt 10% van de aankoopprijs betaald minus de al ingelegde gelden voor reservering.

Onze advocaat regelt alle zaken zoals uitstaande schulden van de huidige eigenaar, eventuele beslagen op het onroerend goed, belastingen en gemeenteheffingen.

Vanzelfsprekend wordt er voor gezorgd dat gas-, water- en elektriciteit contracten op uw naam komen te staan. Tevens kunnen wij er voor zorgen dat andere administratieve zaken zoals telefoon- en internetaansluitingen en verzekeringen geregeld worden.

De overdracht en oplevering

Bij bestaande woningen vindt de overdracht meestal plaats binnen 2 à 3 maanden, waarna de akte door de Spaanse notaris zal worden ingeschreven in het register. In het geval van een hypotheek zal ook een vertegenwoordiger van de bank aanwezig zijn bij het tekenen van de overdrachtsakte. Indien beide partijen overeenstemmen, dan is het mogelijk dit proces te versnellen tot enkele weken.

Bij nieuwbouw duurt de oplevering langer. Dit kan tot 1,5 jaar na het ondertekenen bij de notaris zijn. Hierover worden individuele afspraken gemaakt. De betalingen voor de woning, in geval van nieuwbouw, worden in fases betaald gedurende de bouw. Er is verschil bij betalingen per project. Bij bouwprojecten betaalt u bijvoorbeeld 30% vooraf en de rest bij oplevering en bij individuele bouw is de betalingsafspraak in overleg met de aannemer.

De aannemer is verplicht een bankgarantie te verschaffen, zodat de koper altijd de garantie heeft dat het project zal worden afgebouwd ook als de aannemer failliet gaat. Daarnaast wordt vaak gewerkt met boeteclausules voor te late oplevering.